پنبه هیدروفیل (غیر استریل) گلبهار 100 گرمی

وزن: 100 گرم

8,000 تومان

1499903 قلم

پنبه هیدروفیل (غیر استریل)

برای زخم های باز استفاده نشود.

100 گرم
گلبهار