300 تومان تخفیف ویژه !
ارزان شد!

صابون رختشویی گلنار (4 عددی)

تعداد: 4 عدد

9,300 تومان

9,000 تومان

1509999 قلم

تعداد: 4 عدد

وزن هر صابون : 160 گرم

ترکیبات:

سدیم تالو آت، سدیم پالمات، سدیم آلکیل بنزن سولفونات، تیتانیم دی اکسید، سدیم سیلیکات، ادت آ و اسانس

هر صابون 160 گرم
گلنار