750 تومان تخفیف ویژه !

نوشابه میراندا پرتقالی 1/5 لیتری

4,750 تومان

4,000 تومان

99999 قلم

نوشابه گازدار با طعم پرتقالی

محتویات:

آب گازدار، شکر، اسید سیتریک، صمغ غربی، استرگام، طعم دهنده پرتقال، بنزوات سدیم(حداکثر 150 پی پی ام)، رنگ سان ست یلو، سیترات سدیم، اسید آسکوربیک.

1/5 لیتر
نوشابه
میراندا