ماکارونی 1/5 زر ماکارون 700 گرمی

وزن: 700 گرم

8,500 تومان

179929 قلم

توضيحات : ارزش غذايي در هر 100 گرم 

انرژي 358 كيلوكالري پروتئين 12 گرم كربوهيدرات 73 گرم چربي 2 گرم فيبر خام  1 گرم سديم 0/056 گرم

دستور پخت: در هر 7 ليتر آب درحال جوش كه حاوي مقدار كمي نمك ميباشد 700 گرم ماكاروني را اضافه و پس از 7 دقيقه آن را آب كش و سپس با سس داخواه ميل نماييد.

در جاي خشك و خنك نگهداري شود 

700 گرم
1/5
زر