چای قلمی ممتاز سیلان 500 گرمی

وزن: 500 گرم

180,000 تومان

9991000 قلم

چای قلم: جوانه به اضافه دو برگ اما بدون زر طلایی زیرا چینش دیرتر انجام شده و زر تبدیل به برگ شده.

چای قلمی حدودا 7 دقیقه طول میکشد تا دم بکشد

چای دیر دم با طعم بی نظیر

500 گرم
قلمی ممتاز
تبر برند