اسپری چند منظوره سیف 750 میلی لیتری

وزن: 750 میلی لیتری

37,000 تومان

99999 قلم

- پر قدرت در چربی زدایی

- پاک کننده چندمنظوره سطوح آشپزخانه

- پاک کننده سریع و آسان

- فرمول ویژه با عملکرد فوری 

750 میلی لیتری
سیف