پاک کننده چند منظوره سطوح دامستوس 750 میلی لیتری

وزن: 750 میلی لیتر

22,000 تومان

99989 قلم

اسپری چند منظوره سطوح

پاک کننده و بهداشتی

برای داشتن سطوحی تمیز و درخشان

750 میلی لیتر
دامستوس