13,800 تومان تخفیف ویژه !
ارزان شد!

چای قلمی دبش 500 گرم

وزن: 500 گرم

59,800 تومان

46,000 تومان

99999 قلم

دستچین شده از بهترین باغات چای هندوستان و سیلان

500 گرم
قلمی
دبش