21,800 تومان تخفیف ویژه !
ارزان شد!

چای سی تی سی دبش 500 گرمی

وزن: 500 گرم

49,800 تومان

28,000 تومان

99999 قلم

دستچین شده از بهترین باغ های چای کنیا و آسام هندوستان 

500 گرم
سی تی سی
دبش