چای باروتی ممتاز هندوستان 500 گرمی

وزن: 500گرم

65,000 تومان

2009999 قلم

چای باروتی تبر محصولی از بهترین باغات سیلان

چای باروتی با دانه های ریز زود دم میباشد زمان مناسب برای دم کشیدن این چای 3 ال 6 دقیقه میباشد

500گرم
تبر برند