روغن آفتاب سرخ کردنی ویژه 800 میل

13,000 تومان

995 قلم

تاریخ تولید: 95/08/04

تاریخ انقضاء: 96/08/04

حاوی آنتی فوم (ضد کف)

مخلوطی از روغن های کلزا (تغییر ژنتیک یافته)، آفتابگردان اولیین پالم یا سویا ( تغییر یافته)

آفتاب
سرخ کردنی